Home / Vật lý / Vật lý lớp 12 / Giải Lý lớp 12 Bài 12: Đại cương về dòng điện xoay chiều

Giải Lý lớp 12 Bài 12: Đại cương về dòng điện xoay chiều

Giải Lý lớp 12 Bài 12: Đại cương về dòng điện xoay chiều

C1 trang 62 SGK:

Nhắc lại định nghĩa dòng điện một chiều không đổi.

Trả lời:

Dòng điện một chiều không đổi là dòng điện chạy theo một chiều với cường độ không đổi.

C2 trang 62 SGK:

Xác định giá trị cực đại, tần số góc, chu kì, tần số, pha ban đầu của các dòng điện xoay chiều có cường độ tức thời (tính ra ampe) cho bởi:

giai ly lop 12 bai 12 dai cuong ve dong dien xoay chieu - Giải Lý lớp 12 Bài 12: Đại cương về dòng điện xoay chiều

Trả lời:

a) I = 5A; ω = 100π (rad/s);

giai ly lop 12 bai 12 dai cuong ve dong dien xoay chieu 1 - Giải Lý lớp 12 Bài 12: Đại cương về dòng điện xoay chiều

b) I = 2√2A; ω = 100π (rad/s);

giai ly lop 12 bai 12 dai cuong ve dong dien xoay chieu 2 - Giải Lý lớp 12 Bài 12: Đại cương về dòng điện xoay chiều

c) i = -5√2cos(100πt) = 5√2cos(100πt ± π)

giai ly lop 12 bai 12 dai cuong ve dong dien xoay chieu 3 - Giải Lý lớp 12 Bài 12: Đại cương về dòng điện xoay chiều

C3 trang 62 SGK:

Trên hình 12.1 SGK, đồ thị hình sin của i cắt:

1. trục hoành tại những điểm có tọa độ bằng bao nhiêu T?

2. trục hoành tại điểm có tọa độ bằng bao nhiêu Io?

Trả lời:

a) Đồ thị hình sin cắt trục hoành tại những điểm có giá trị

giai ly lop 12 bai 12 dai cuong ve dong dien xoay chieu 4 - Giải Lý lớp 12 Bài 12: Đại cương về dòng điện xoay chiều

b) Đồ thị cắt trục tung tại điểm có giá trị i bằng bao nhiêu Im

giai ly lop 12 bai 12 dai cuong ve dong dien xoay chieu 5 - Giải Lý lớp 12 Bài 12: Đại cương về dòng điện xoay chiều

C4 trang 64 SGK:

Tính điện năng tiêu thụ của dòng điện xoay chiều trên điện trở R trong 1h như thế nào?

Trả lời:

Công suất trung bình kí hiệu là P, đơn vị là oát (W). Điện năng tiêu thụ trong 1 giờ bằng P (W.h).

C5 trang 65 SGK:

Mạch điện xoay chiều có ghi 220V. Tính giá trị cực đại của hiệu điện thế.

Trả lời:

Giá trị cực đại của hiệu điện thế U0 = U√2 = 220√2

Bài 1 (trang 66 SGK Vật Lý 12)

Phát biểu các định nghĩa:

a) giá trị tức thời

Xem thêm:  Giải Lý lớp 12 Bài 22: Sóng điện từ

b) giá trị cực đại

c) giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện và điện áp xoay chiều hình sin.

Lời giải:

a) Giá trị tức thời giá trị biến thiên tuần hoàn với theo quy luật của hàm số sin hay cosin.

b) Giá trị cực đại là giá trị lớn nhất luôn dương khi hàm cos hay sin bằng 1.

c) Giá trị hiệu dụng xoay chiều hình sin của cường độ bằng giá trị cực đại của cường độ chia √2

Giá trị hiệu dụng xoay chiều hình sin của điện áp bằng giá trị cực đại của điện áp chia √2

Bài 2 (trang 66 SGK Vật Lý 12)

Tại sao phải quy định thống nhất tần số của dòng điện xoay chiều tạo ra trong kĩ thuật?

Lời giải:

Vì trong mạch mắc nối tiếp cường độ dòng điện là như nhau do đó trong kĩ thuật phải tạo ra dòng điện xoay chiều có cùng tần số thì các thiết bị điện xoay chiều mới mắc nối với nhau được.

Ở nước ta sử dụng dòng điện xoay chiều có tần số là f = 50Hz.

Bài 3 (trang 66 SGK Vật Lý 12)

Xác định giá trị trung bình theo thời gian của:

giai ly lop 12 bai 12 dai cuong ve dong dien xoay chieu 6 - Giải Lý lớp 12 Bài 12: Đại cương về dòng điện xoay chiều

Lời giải:

Các hàm cosin và sin của t thì giá trị trung bình trong 1 chu kì là bằng không.

giai ly lop 12 bai 12 dai cuong ve dong dien xoay chieu 7 - Giải Lý lớp 12 Bài 12: Đại cương về dòng điện xoay chiều

Bài 4 (trang 66 SGK Vật Lý 12)

Trên một bóng đèn có ghi 220V – 100W, nối đèn ấy vào mạng điện xoay chiều có hiệu điện thế U =220V. Xác định:

Xem thêm:  Giải Lý lớp 12 Bài 2: Con lắc lò xo

a) điện trở của đèn

b) cường độ hiệu dụng qua đèn

c) điện năng tiêu thụ của đèn trong một giờ

Lời giải:

giai ly lop 12 bai 12 dai cuong ve dong dien xoay chieu 8 - Giải Lý lớp 12 Bài 12: Đại cương về dòng điện xoay chiều

Bài 5 (trang 66 SGK Vật Lý 12)

Một mạch điện gồm hai đèn mắc song song, trên mỗi đèn có ghi thông số: 220V – 115W; 220V – 132W. Nối hai đầu của mạch điện ấy vào mạng điện xoay chiều U = 220V. Xác định:

a) công suất tiêu thụ trong mạch điện

b) cường độ dòng điện cung cấp cho mạch điện

Lời giải:

a) Công suất tiêu thụ trong mạch: P = PĐM1 + PĐM2 = 247 (W)

b) Ta có:

giai ly lop 12 bai 12 dai cuong ve dong dien xoay chieu 9 - Giải Lý lớp 12 Bài 12: Đại cương về dòng điện xoay chiều

Vậy cường độ dòng điện cung cấp cho mạch là I = 1,12 A

Bài 6 (trang 66 SGK Vật Lý 12)

Trên một đèn có ghi 100V – 100W. Mạch điện sử dụng có U = 110V. Để đảm bảo đèn sang bình thường, phải mắc thêm vào mạch điện một điện trở bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Để đèn sang bình thường với hiệu điện thế hai đầu mạch là 110V thì phải mắc nối tiếp thêm một điện trở R.

Ta có: UR = U – Uđ = 10V

Đèn sáng bình thường

giai ly lop 12 bai 12 dai cuong ve dong dien xoay chieu 10 - Giải Lý lớp 12 Bài 12: Đại cương về dòng điện xoay chiều

Bài 7 (trang 66 SGK Vật Lý 12)

Với dòng điện xoay chiều, cường độ hiệu dụng I liên hệ với cường độ cực đại Im theo công thức nào?

giai ly lop 12 bai 12 dai cuong ve dong dien xoay chieu 11 - Giải Lý lớp 12 Bài 12: Đại cương về dòng điện xoay chiều

Lời giải:

Chọn đáp án C

Dùng cho câu hỏi 8 và 9: Điện áp tức thời giữa hai đầu của một đoạn mạch xoay chiều là u = 80cos100πt (V)

Bài 8 (trang 66 SGK Vật Lý 12)

Tần số góc của dòng điện là bao nhiêu?

Xem thêm:  Giải Lý lớp 12 Bài 31: Hiện tượng quang điện trong

A. 100π (rad/s) ;         B. 100 Hz

C. 50 Hz ;         D. 100π (Hz)

Lời giải:

– Chọn A.

– Tần số góc của dòng điện là ω = 100π (rad/s)

Dùng cho câu hỏi 8 và 9: Điện áp tức thời giữa hai đầu của một đoạn mạch xoay chiều là u = 80cos100πt (V)

Bài 9 (trang 66 SGK Vật Lý 12)

Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch đó là bao nhiêu?

A. 80V ;         B. 40V

C. 80√2 V ;         D. 40√2 V

Lời giải:

– Chọn D.

– Áp dụng công thức:

giai ly lop 12 bai 12 dai cuong ve dong dien xoay chieu 12 - Giải Lý lớp 12 Bài 12: Đại cương về dòng điện xoay chiều

A. 80V ;         B. 40V

C. 80√2 V ;         D. 40√2 V 

Bài 10 (trang 66 SGK Vật Lý 12)

Một đèn điện có ghi 110V – 100W mắc nối tiếp với điện trở R vào một mạch xoay chiều có u = 220√2sin100ωt (V). Để đèn sang bình thường, R phải có giá trị là bao nhiêu?

A. 1210Ω

B. 10/11 Ω

C. 121Ω

D. 110Ω

Lời giải:

Đáp án đúng C.

Đèn sáng bình thường

giai ly lop 12 bai 12 dai cuong ve dong dien xoay chieu 13 - Giải Lý lớp 12 Bài 12: Đại cương về dòng điện xoay chiều

Check Also

Giải Lý lớp 12 Bài 35: Tính chất và cấu tạo hạt nhân

Giải Lý lớp 12 Bài 35: Tính chất và cấu tạo hạt nhân C1 trang …