Giải Sinh lớp 8 Bài 42: Vệ sinh da

Giải Sinh lớp 8 Bài 42: da

Bài 1 (trang 136 sgk Sinh học 8) : Hãy nêu các biện pháp giữ vệ sinh da và giải thích cơ sở của biện pháp đó

Loading...

Lời giải:

Phải thường xuyên tắm rửa, thay quần áo và giữ gìn da sạch sẽ tránh bệnh ngoài da

Phải rèn luyện cơ thể để nâng cao sức chịu đựng của cơ thể và của da

Tránh làm da bị xây xát hoặc bị hỏng.

Giữ gìn vệ sinh nơi ở và nơi công cộng.

Từ khóa tìm kiếm

Xem thêm:  Kể lại một việc tốt em đã làm để góp phần bảo vệ môi trường - Văn mẫu lớp 3