Home / Toán học / Toán học lớp 1 / Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập : các số đến 10 trang 172

Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập : các số đến 10 trang 172

Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập : các số đến 10 trang 172

Bài 1: Số ?

2 = 1 + ….                      8 = 7 + ……                           9 = 5 + …..

3 = 2 + ….                      8 = …. + 2                             9 = /// + 3

5 = 4 + …                       8 = …. + 4                            10 = …. + 4

7 = … + 2                       6 = 4 + ….                            10 = 8 + ….

Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống:

giai toan lop 1 bai on tap cac so den 10 trang 172 - Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập : các số đến 10 trang 172

Bài 3: Lan gấp được 10 cái thuyền, Lan cho em 4 cái thuyền. Hỏi Lan còn mấy cái thuyền ?

Bài giải:

Bài 1:

2 = 1 + 1                     8 = 7 + 1                             9 = 5 + 4

3 = 2 + 1                     8 = 6 + 2                             9 = 6 + 3

5 = 4 + 1                     8 = 4 + 4                            10 = 6 + 4

7 = 5 + 2                     6 = 4 + 2                            10 = 8 + 2

Xem thêm:  Giải Toán lớp 1 bài Hình vuông, hình tròn

Bài 2:

giai toan lop 1 bai on tap cac so den 10 trang 172 1 - Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập : các số đến 10 trang 172

Bài 3:

Số thuyền Lan còn lại là:

10 – 4 = 6 (cái thuyền)

Đáp số: 6 cái thuyền.

Check Also

tyad thumb mllh 310x165 - Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập : các số đến 100 trang 174

Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập : các số đến 100 trang 174

Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập : các số đến 100 trang 174 Bài …