Home / Toán học / Toán học lớp 1 / Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập : các số đến 100 trang 174

Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập : các số đến 100 trang 174

Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập : các số đến 100 trang 174

Bài 1: Viết các số:

a) Từ 11 đến 20:……………………………………………………………..

b) Từ 21 đến 30:……………………………………………………………..

c) Từ 48 đến 54:……………………………………………………………..

d) Từ 69 đến 78:……………………………………………………………..

đ) Từ 89 đến 96:……………………………………………………………..

e) Từ 91 đến 100:……………………………………………………………

Bài 2: Viết số vào dưới mỗi vạch của tia số

giai toan lop 1 bai on tap cac so den 100 trang 174 - Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập : các số đến 100 trang 174

Bài 3: Viết (theo mẫu):

35 = 30 + 5 ;                    27 = … + ….          

45 = ….+ ….                     47 = ….+….           

95 = ….+ ….                     87 = ….+….           

 

19 = …. + …..;                  88 = …. + ……

79 = …..+ …..;                  98 = …. + …..

99 = …..+ …..;                  28 = …. + …..

Bài 4: Tính:

giai toan lop 1 bai on tap cac so den 100 trang 174 1 - Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập : các số đến 100 trang 174

Bài giải:

Bài 1:

a) Từ 11 đến 20: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

b) Từ 21 đến 30: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

c) Từ 48 đến 54: 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54.

d) Từ 69 đến 78: 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78.

đ) Từ 89 đến 96: 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96.

e) Từ 91 đến 100: 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

Xem thêm:  Giải Toán lớp 1 bài Các số có hai chữ số (tiếp theo)

Bài 2: 

giai toan lop 1 bai on tap cac so den 100 trang 174 2 - Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập : các số đến 100 trang 174

Bài 3:

35 = 30 + 5 ;                              27 = 20 + 7

45 = 40 + 5                                47 = 40 + 7

95 = 90 + 5                                87 = 80 + 7

19 = 10 + 9 ;                             88 = 80 + 8

79 = 70 + 9;                              98 = 90 + 8

99 = 90 + 9;                              28 = 20 + 8

Bài 4:

giai toan lop 1 bai on tap cac so den 100 trang 174 3 - Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập : các số đến 100 trang 174

Check Also

top 10 anh hot girl hoc sinh cap 2 viet 6 310x165 - Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập : các số đến 10 trang 173

Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập : các số đến 10 trang 173

Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập : các số đến 10 trang 173 Bài …