Home / Toán học / Toán học lớp 1 / Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập : các số đến 100 trang 175

Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập : các số đến 100 trang 175

Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập : các số đến 100 trang 175

Bài 1: Viết các số:

Ba mươi tám, hai mươi tám, năm mươi tư, sáu mươi mốt, ba mươi, mười chín, bảy mươi chín, tám mươi ba, bảy mươi bảy.

Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống:

Số liền trước

Số đã biết

Số liền sau

 

19

 

 

55

 

 

30

 

 

78

 

 

44

 

 

99

 

Bài 3: a) Khoanh vào số bé nhất:

59, 34, 76, 28.

b) Khoanh vào số lớn nhất:

66, 39, 54, 58.

Bài 4: Đặt tính rồi tính:

68 – 31                      52 + 37                          35 + 42

98 – 51                      26 + 63                          75 – 45

Bài 5: Thành gấp được 12 máy bay, Tâm gấp được 14 máy bay. Hỏi cả hai bạn gấp được bao nhiêu máy bay ?

Bài giải:

Bài 1:

Các số là: 38, 28, 54, 61, 30, 19, 79, 83, 77.

Bài 2:

Số liền trước

Số đã biết

Số liền sau

18 

19

 20

54 

55

56 

29 

30

31 

77 

78

79 

43 

44

45 

98 

99

100 

Bài 3:

a) Khoanh vào số 59.

b) Khoanh vào số 39.

Xem thêm:  Giải Toán lớp 1 bài Phép trừ trong phạm vi 9

Bài 4:

giai toan lop 1 bai on tap cac so den 100 trang 175 - Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập : các số đến 100 trang 175

Bài 5:

Số máy bay cả hai bạn gấp được là:

12 + 14 = 26 (chiếc)

Đáp số: 26 chiếc.

Check Also

thaohuyen7 1492822 310x165 - Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập : các số đến 10 trang 173

Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập : các số đến 10 trang 173

Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập : các số đến 10 trang 173 Bài …