Home / Toán học / Toán học lớp 10 / Giải Toán lớp 10 Bài 2: Giá trị lượng giác của một cung

Giải Toán lớp 10 Bài 2: Giá trị lượng giác của một cung

Giải Toán lớp 10 Bài 2: Giá trị lượng giác của một cung

Bài 1 (trang 148 SGK Đại Số 10): Có cung α nào mà sinα nhận các giá trị tương ứng sau đây không ?

giai toan lop 10 bai 2 gia tri luong giac cua mot cung - Giải Toán lớp 10 Bài 2: Giá trị lượng giác của một cung

Lời giải

giai toan lop 10 bai 2 gia tri luong giac cua mot cung 1 - Giải Toán lớp 10 Bài 2: Giá trị lượng giác của một cung

Bài 2 (trang 148 SGK Đại Số 10): Các đẳng thức sau đây có thể đồng thời xảy ra không ?

giai toan lop 10 bai 2 gia tri luong giac cua mot cung 2 - Giải Toán lớp 10 Bài 2: Giá trị lượng giác của một cung

Lời giải

giai toan lop 10 bai 2 gia tri luong giac cua mot cung 3 - Giải Toán lớp 10 Bài 2: Giá trị lượng giác của một cung

Bài 3 (trang 148 SGK Đại Số 10): Cho 0 < α < π/2. Xác định dấu của các giá trị lượng giác

giai toan lop 10 bai 2 gia tri luong giac cua mot cung 4 - Giải Toán lớp 10 Bài 2: Giá trị lượng giác của một cung

Lời giải

giai toan lop 10 bai 2 gia tri luong giac cua mot cung 5 - Giải Toán lớp 10 Bài 2: Giá trị lượng giác của một cung

Bài 4 (trang 148 SGK Đại Số 10): Tính các giá trị lượng giác của góc α nếu

giai toan lop 10 bai 2 gia tri luong giac cua mot cung 6 - Giải Toán lớp 10 Bài 2: Giá trị lượng giác của một cung

Lời giải

giai toan lop 10 bai 2 gia tri luong giac cua mot cung 7 - Giải Toán lớp 10 Bài 2: Giá trị lượng giác của một cung giai toan lop 10 bai 2 gia tri luong giac cua mot cung 8 - Giải Toán lớp 10 Bài 2: Giá trị lượng giác của một cung giai toan lop 10 bai 2 gia tri luong giac cua mot cung 9 - Giải Toán lớp 10 Bài 2: Giá trị lượng giác của một cung

Bài 5 (trang 148 SGK Đại Số 10): Tính α, biết

giai toan lop 10 bai 2 gia tri luong giac cua mot cung 10 - Giải Toán lớp 10 Bài 2: Giá trị lượng giác của một cung

Lời giải

giai toan lop 10 bai 2 gia tri luong giac cua mot cung 11 - Giải Toán lớp 10 Bài 2: Giá trị lượng giác của một cung

Xem thêm:  Giải Toán lớp 10 Bài 1: Hàm số

Check Also

Giải Toán lớp 10 Bài 1: Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0o đến 150o

Giải Toán lớp 10 Bài 1: Giá trị lượng giác của một góc bất kì …