Home / Toán học / Toán học lớp 2 / Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 18 SGK Toán lớp 2

Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 18 SGK Toán lớp 2

Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 18 SGK Toán lớp 2

Bài 1. Tính nhẩm:

9 + 4 =            9 + 3 =            9 + 2 =              6 + 9 =

9 + 6 =            9 + 5 =            9 + 9 =              5 + 9 = 

9 + 8 =            9 + 7 =            9 + 1 =              2 + 9 = 

Giải:

9 + 4 = 13           9 + 3 = 12           9 + 2 = 11             6 + 9 = 15

9 + 6 = 15           9 + 5 = 14           9 + 9 = 18             5 + 9 = 14

9 + 8 = 17           9 + 7 = 16           9 + 1 = 10             2 + 9 = 11

Bài 2. Tính:

giai toan lop 2 bai luyen tap trang 18 sgk toan lop 2 - Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 18 SGK Toán lớp 2

Giải

giai toan lop 2 bai luyen tap trang 18 sgk toan lop 2 1 - Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 18 SGK Toán lớp 2

Bài 3. Điền dấu >, < hoặc = vào chỗ trống:

9 + 9 … 19           9 + 8 … 8 + 9             9 + 5 … 9 + 6

9 + 9 … 15           2 + 9 … 9 + 2             9 + 3 … 9 + 2

Giải:

9 + 9 < 19           9 + 8 = 8 + 9             9 + 5 < 9 + 6

9 + 9 > 15           2 + 9 = 9 + 2             9 + 3 > 9 + 2

Bài 4. Trong sân có 19 con gà trống và 25 con gà mái. Hỏi trong sân có tất cả bao nhiêu con gà?

Tóm tắt

Gà trống: 19 con

Gà mái : 25 con

Có tất cả : … con? 

Xem thêm:  Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập chung trang 135 SGK Toán lớp 2

Giải

Số gà trong sân có tất cả là

19 + 25 = 44 (con gà)

Đáp số : 44 con gà

Bài 5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lới đúng:

Trên hình vẽ có mấy đoạn thẳng?

giai toan lop 2 bai luyen tap trang 18 sgk toan lop 2 2 - Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 18 SGK Toán lớp 2 

A. 3 đoạn thẳng

B. 4 đoạn thẳng

C. 5 đoạn thẳng

D. 6 đoạn thẳng

Giải

Khoanh vào chữ D.

Check Also

nu sinh d0181115 040156 310x165 - Giải Toán lớp 2 bài Ôn tập về phép nhân và phép chia

Giải Toán lớp 2 bài Ôn tập về phép nhân và phép chia

Giải Toán lớp 2 bài Ôn tập về phép nhân và phép chia Bài 1: …