Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 177

Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 177

Bài 1 (trang 177 SGK Toán 4):

Loading...

a) Đọc các số:

975 368 ;

6 020 975;

94 351 708 ;

80 060 090.

b) Trong các số trên, chữ số 9 ở hàng nào và giá trị bao nhiêu ?

Lời giải:

a) 975 368 : chín trăm bảy mươi lăm nghìn ba trăm sáu tám.

6 020 975 : sáu triệu không trăm hai mươi nghìn chín trăm bảy năm.

94 351 708 : Chín mươi tư triệu ba trăm năm mươi một nghìn bảy trăm linh tám.

80 060 090: Tám mươi triệu không trăm sáu mươi nghìn không trăm chín mươi.

b) Trong số 975 368 chữ số 9 ở hàng nghìn và chỉ 9 trăm nghìn.

Trong số 6 020 975 chữ số 9 ở hàng trăm và chỉ 9 trăm.

Trong số 94 351 708 chữ số 9 chỉ hàng chục triệu và chỉ 9 chục triệu

Trong số 80 060 090 chữ só chín ở hành chục và chỉ 9 chục.

Bài 2 (trang 177 SGK Toán 4): Đặt rồi tính :

a) 24 579 + 43 867

82 604 – 35 246

b) 235 ×325

101 598 : 287

Lời giải:

a) 68 446

b) 76 375

Bài 3 (trang 177 SGK Toán 4):

Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 177

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 177

Bài 4 (trang 177 SGK Toán 4): Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 120 cm, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Người ta cấy lứa ở đó, tính ra cứ 100 cm^2 thu được 50kg thóc. Hỏi đã thu hoạch được ở thửa ruộng đó là bao nhiêu tạ thóc ?

Xem thêm:  Giải Toán lớp 4 Nhân một số với một hiệu

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 177

Bài 5 (trang 177 SGK Toán 4): Thay chữ a, b bằng chữ số thích hợp :

Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 177

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 177 Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 177