Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 178

Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 178

Bài 1 (trang 178 SGK Toán 4): Viết các số:

Loading...

a) Ba trăm sáu mươi lăm nghìn tám trăm bốn mươi bảy.

b) Mười sau triệu năm trăm ba mươi nghìn bốn trăm sau mươi tư.

c) Một trăm linh năm triệu không trăm bảy mươi hai nghìn không trăm linh chín.

Lời giải:

a) 365 846

b) 16 530 464

c) 105 072 009.

Bài 2 (trang 178 SGK Toán 4): Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a) 2 yến = … kg

2 yến 6 kg = … kg

40 kg = … yến

b) 5 tạ = … kg;

5 tạ 75kg =… kg;

800kg= …tạ

5 tạ =…yến;

9 tạ 9kg = …kg

2/5 tạ = …kg

c) 1 tấn = .. kg

4 tấn = … kg;

2 tấn 800kg = …kg

1 tấn 90 kg =…kg;

3/4 tấn = …kg;

6000 kg = …tạ.

3 tấn 90 kg = … kg;

3/4tấn = ..kg

6000kg=… tạ

Lời giải:

a) 2 yến = 20 kg

2 yến 6 kg = 26 kg

40 kg = 4 yến

b) 5 tạ = 500 kg;

5 tạ 75kg =575 kg;

800kg= 8tạ

5 tạ =50yến;

9 tạ 9kg = 909kg

2/5 tạ = 40kg

c) 1 tấn = 1000 kg

4 tấn = 4000kg;

2 tấn 800kg = 2800kg

1 tấn 90 kg =10kg;

3/4 tấn = 7kg;

6000 kg = 12 tạ.

3 tấn 90 kg = 3090kg;

3/4tấn = 750 kg

6000kg=60 tạ

Bài 3 (trang 178 SGK Toán 4): Tính :

giai toan lop 4 luyen tap chung trang 178 - Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 178

Lời giải:

giai toan lop 4 luyen tap chung trang 178 1 - Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 178

Bài 4 (trang 178 SGK Toán 4): Một có 35 , trong đó số trai bằng 3/4 số gái. Hỏi đó có bao nhiêu gái ?

Lời giải:

Tổng số phần bằng nhau là :

3 + 4 =7 (phần)

Số học sinh gái của lớp học đó là:

35 : 7 ×4=20 (học sinh)

Đáp số : 20 học sinh gái.

Bài 5 (trang 178 SGK Toán 4):

a) Hình vuông và hình chữ nhật có những đặc điểm gì ?

b) Hình chữ nhật và hình bình hành cùng có những đặc điểm ?

Lời giải:

a) Hình vuông và hình chữ nhật có chung những đặc điểm sau :

• Có 4 góc vuông.

• Có từng cặp cạnh đối diện song song bằng nhau.

• Có các cạnh liên tiếp vuông góc với nhau.

Nói thêm: Từ nhận xét trên có thể thấy hình vuông là hình chữ nhật đặc biệt ( có chiều dài bằng chiều rộng).

b) Hình chữ nhật và hình bình hành có chung những đặc điểm sau : Có từng cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.

Nói thêm: Từ nhận xét có thể thấy hình chữ nhật có các đặc điểm của hình bình hành, nên có thể hình chữ nhật là hình bình hành đặc biệt.

Xem thêm:  Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 75