Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 89

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 89

Bài 1 (trang 89 SGK Toán 4): Đặt tính rồi tính:

Loading...

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 89

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 89

Bài 2 (trang 89 SGK Toán 4): Người ta chia đều 18kg muối vào 240 gói. Hỏi mỗi gói có bao nhiêu gam muối ?

Lời giải:

18kg = 18000g

Số gam muối trong mỗi gói là :

18000 : 240 = 75(g)

Đáp số : 75g muối

Bài 3 (trang 89 SGK Toán 4): Một sân bóng đá hình chữ nhật có diện tích 7140(m2), chiều dài 105m.

a) Tìm chiều rộng của sân bóng đá;

b) Tính chu vi của sân bóng đá.

Lời giải:

a) Chiều rộng của sân bóng là :

7140 : 105 = 68 (m)

b) Chu vi sân bóng đá là :

(105 + 68) x 2 = 346 (m)

Đáp số : a) Chiều rộng : 68m

b) Chu vi : 346 m

Từ khóa tìm kiếm

Xem thêm:  Giải Toán lớp 4 Triệu và lớp triệu