Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 119

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 119

Loading...

Bài 1 (trang 119 SGK Toán 5):

a) Đọc các số đo sau: 5m3 ; 2010cm3; 2005dm3; 10,125m3;

0,109cm3; 0,015dm3; 1/4 m3; 95/1000 dm3

b)Viết các số đo thể tích:

một nghìn chín trăm năm mươi hai xăng – ti – mét khối

Hai nghìn không trăm mười lăm mét khối

Ba phần tám đề – xi – mét khối

Không phẩy chín trăm mười chín mét khối

Lời giải:

a) 5m3 : năm mét khối

2010cm3 : hai nghìn không trăm mười xăng – ti – mét khối

2005dm3 : hai nghìn không trăm linh năm đề – xi –mét khối

10,125m3 : mười phẩy một trăm hai mươi lăm mét khối

0,109cm3 : không phẩy một trăm linh chín xăng – ti –mét khối

0,015dm3 : không phẩy không trăm mười lăm đề – xi –mét khối

1/4 m3 : một phần tư mét khối

95/1000 dm3 : chín mươi lăm phần ngàn đề – xi – mét khối

b) 1952cm3; 2015m3; 3/8 dm3; 0,919m3

Bài 2 (trang 119 SGK Toán 5):

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

0,25m3 đọc là:

a) Không phẩy hai mươi lăm mét khối …

b) Không phẩy hai trăm năm mươi mét khối …

c) Hai mươi lăm phần trăm mét khối …

d) Hai mươi lăm phần nghìn mét khối ….

e) Suy nghĩ: 0,25m3 = 0,250m3 = 25/100 m3….

Lời giải:

a) Đ

b) Đ

c) Đ

d) S

Bài 3 (trang 119 SGK Toán 5): So sánh các số sau đây:

a) 913,232413m3 và 913232413cm3

b) 12345/1000 m3 và 12,345m3

c) 8372361/100 m3 và 8372361dm3

Lời giải:

a) 913,232413m3 = 913232413cm3

b) 12345/1000 m3 = 12,345m3

c) (8372361/100 m3 )┬(83723610dm^3 ) > 8372361dm3

Đánh giá bài viết

Ứng dụng VĂN MẪU TỔNG HỢP trên điện thoại với hơn 30k bài văn mẫu hay nhất, giải bài tập SGK, soạn văn đầy đủ chi tiết. Hãy tải App ngay để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn nhé!

Nếu thấy bài viết hay, hãy động viên và chia sẻ ban biên tập! Các bình luận không phù hợp sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Loading...